“Terapie duše” Blanky Chakospoure

Jedná se o mimořádně účinnou, hlubinnou techniku, jež si klade za cíl osvobozovat klienta od trápení, jehož příčina sahá často velmi hluboko do minulosti a dávných časů. Jedná se o proces na úrovni podvědomí, na úrovni duše, tedy tam nejhlouběji kam se dá dostat. S každým klientem je sezení úplně jiné a nedá se paušalizovat. Prožitek je pro každého také jiný a jedinečný. Nejedná se o hypnózu, vše budete vnímat, mě, okolí, sebe, vše si pak budete pamatovat. Jde o stav hlubokého uvolnění, který je podobný meditaci nebo chvíli před usnutím.  Pomocí jednoduchých technik společně hledáme, nalézáme a odstraňujeme příčinu problému, který vás aktuálně trápí abyste se  vy pak mohli cítit v životě radostněji a spokojeněji.
Na ošetření může přijít kdokoli, ať již je jeho trápení fyzického, psychického, či duchovního charakteru. S malými dětmi se pracuje přes rodiče. Ošetření jsou vhodná pro každého kromě malých dětí, těhotných, závislých.

Poslání terapeuta Duše, dle mé učitelky Blanky Chakoshpour:
„Osvobozovat Duše od zbytečného utrpení, pomáhat skrze rušení karmických pout, kleteb a slibů (převážně z minulých životů) a skrze absolutní odpuštění sobě i druhým ke svobodě Duše a otevřenému Srdci tak, aby se každý mohl vrátit sám k sobě, vzít si zpět svou vlastní vnitřní sílu a byl tak sám sebou. Lidé se po této terapii stávají vědomějšími, rozkrývají se jim cesty, jak naplňovat svou misi zde na Zemi a rozpomínají se, kým skutečně jsou. Dochází k uzdravení a pochopení na mnoha úrovních. Ať již emocionální, duševní, fyzické či duchovní. Ve fyzickém těle až na úrovni samotné DNA. Terapeut Duše pracuje na základě intuice a řídí se zcela svým Srdcem a láskou v něm.“