Systématické – Rodinné,Pracovní, Zdravotní konstelace

Zakladatelem této metody je Bert Hellinger (*1925), který ji vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech.

„Rodinné konstelace” jsou mnohem více než jen seberozvojová metoda. Hloubku a přínos toho, co během konstelací přichází, může plně pochopit jen ten, kdo je tomuto procesu osobně přítomen.

Technika konstelací spočívá v sestavení “modelu” rodiny, vztahu nebo jiného systému ze zástupců vybraných z ostatních účastníků konstelací.

Klient popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Navrhnu klientovi, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním „správného” místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky je jejich „práce” v rolích zástupců, ale i sama účast na konstelacích neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

Konstelace lze dělat také jako individuální poradenství. Zde se pracuje se značkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky rozestaví na podlahu jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí.

Konstelace lze postavit na tyto problémy:

rodinné vztahy, partnerské, rodičovské, pracovní…
zdravotní problémy
experimentální – rozestavění čaker, sebevědomí, rozhodnost, nerozhodnost…

Ještě před tím, než přijdete na konstelace, je dobré zjistit si o své rodině některá základní fakta:

Co je dobré zjistit před konstelací ?

• kdo ve vaší rodině zemřel brzy?
• kdo z rodiny byl “vyloučen“, zapomenut, o kom se nemluví?
• kdo z rodiny byl v klášteře, knězem, jeptiškou,  vězení, v léčebně?
• existovaly v rodině nějaké majetkové křivdy (např. vyvlasnění)?
• prožil někdo v rodině velké utrpení (válka, koncentrační tábor, vězení, nemoc)?
• spáchal někdo sebevraždu?
• byl někdo dlouhodobě nebo těžce nemocný?
• byl ve vaší rodině potrat/y?
• měli jste vy, vaši rodiče či prarodiče předchozí vztahy (tj. bývalí partněři)?

Ve firemních konstelacích:

• jaká je majetková struktura firmy
• jaká je historie vaší firmy
• jaká je historie vašeho pracovního místa

Dobré je podívat se na tyto věci alespoň dvě nebo tři generace nazpět.

Pokud máte konkrétní motivaci (vztahy, peníze, zaměstnání, zdravotní obtíže) zaměřte se na podobné problémy ve vaší rodině.