Vzdělávání

Propojenost těla,mysli a duše mě zajímá postupně již od nástupu na střední školu. Mezitím mi na mé cestě životem přišlo do cesty pěkných pár regálů knih, báječných lidí i situací, které mě dále směřovali a směřuji k mým dnešním dní. Své povolání miluji a proto se inspiruji na pomoc druhým lidem hlavně životem.

Klienti mi dávájí otázky, na které já si pak mám možnost hledat odpovědi a velmi si tím obohacovat život. Posléze věřím, že i Vám mým klientůmWink.

Rok 2021

byl v čase roční asistence na výcviku Craniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky u Hany Chocholaté

Etikoterapie                                                                             Eva Marie Horáková

Barometr Chování – Kineziologie                                               Anna Zámišková

Živoucí Matrice  -webinář                                                                  Michael Kern

Nervus Vagus – webinář            MVDr. Hana Chocholatá, centrum Balsamina

Bezpeční jako základ pro terap. práci – webinář                   Andreas Huckele

Pramen zdraví pro náročná období – webinář                   Bhadrena Tschumi

Páteř ze všech úhlu – webinář                                                    Radek Neškrabal

Promlouvání k srdci – webinář                                                 Etienne Peirsman

Krystaloterapie                                                                           Kateřina Rubešová

V průběhu roku Supervize v Kranio-sakrální Osteopatii                     

                                                                         Radek Neškrabal  BCST, Kranes s.r.o.

V průběhu roku Supervize v Kranio-sakrální Osteopatii  

                                                         MVDr. Hana Chocholatá, centrum Balsamina

Rok 2020

Výcvik systématických konstelací                                               Anna Zámišková

 Zpět do celistvosti   – webinář                                                   Matthew Appelton

Tygr v nás                                      MVDr. Hana Chocholatá, centrum Balsamina

V průběhu roku Supervize v Kranio-sakrální Osteopatii                     

                                                                         Radek Neškrabal  BCST, Kranes s.r.o.

V průběhu roku Supervize v Kranio-sakrální Osteopatii                     

                                                         MVDr. Hana Chocholatá, centrum Balsamina

Rok 2019

byl v čase roční asistence na výcviku Craniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky u Radka Neškrabala

Výcvik systématických konstelací                                               Anna Zámišková

Rok 2018

V průběhu roku Supervize v Kranio-sakrální Osteopatii                     

                                                                         Radek Neškrabal  BCST, Kranes s.r.o.

Techniky Kranio-sakrální osteopatie pro oči

A techniky Natural vision improvement Meiera

Schneidera                                     MVDr. Hana Chocholatá, centrum Balsamina

Terapeutický přístup k traumatu a základní

Lidské potřeba v Kranio-sakrální osteopatii                                       

                                                                          Mgr. Petr Odstrčil, CSB-Kranes s.r.o.

Anatomie a fyziologie CSS, Úvod do

Neurologie v Kranio-sakrální osteopatii                                           

                                                             MUDr. Blanka Born,BCST, CSB Kranes s.r.o.

 

Rok 2017

V průběhu roku Supervize                       Radek   Neškrabal BCST, Kranes s.r.o.

v Kranio-sakrální osteopatii       MVDr.Hana Chocholatá, centrum Balsamina

Bachovy květové esence                                                                Anna Zámišková

Terapie Duše Blanky Chakospour                                          Blanka Chakospour

Práce s nervovým systémem,CNS,ANS a

MNS v Kranio-sakrální osteopatii                                    Radek Neškrabal,BCST

Celotělová masáž se zaměřením na

Lymfatické cesty                            RNDr.Bc. Helena Kvašňáková, Zázraky duše

Harmony Candle massage                       Bc. David Rozbroj, Zázraky duše s.r.o.

Holistická aromaterapeutická masáž    Bc. David Rozbroj, Zázraky duše s.r.o.

Základy numerologie                                                                           Marek Ščotka

 

Rok 2016

Kranio-sakrální osteopatie I.-IV.                                        Radek Neškrabal,BCST

Membránový systém, práce s energii a

Mentální detoxikace v Kranio-sakrální osteopatii        Radek Neškrabal,BCST

Drenáž žilních splavů,Technika EV4,komorový

Systém mozku v Kranio-sakrální osteopatii                   Radek Neškrabal,BCST

Práce v systému tělo a emoce                                            Radek Neškrabal,BCST

 

Rok 2015

Boží pečeť – Mistr                                                                           Lenka Singerová

 

Rok 2014

Automatická kresba I.-V.                                                                Lenka Singerová

 

Rok 2013

Fyziotaping- apl. Pružných tejpovacích pásek               

                                                            Mgr. Kateřina Blažková, Zázraky duše s.r.o.

Fytoterapie I.,II.                                               Michal Janošec, Zázraky duše s.r.o.

Automatická kresba diagnostická                                            Hana Mokrá, BCST

 

Rok 2012

Reflexní terapie duše                                            Petr Vlček, Centrum Harmonie

Dornova metoda Plus    

                              Zuzana Prouzová-Lehrmann, Josef Púry, Zázraky Duše s.r.o.

Breussová masáž                                                        

                              Zuzana Prouzová-Lehrmann, Josef Púry, Zázraky Duše s.r.o.

Reflexní  masáž lymfatického systému        Eva Nebeská, Centrum Harmonie

 

Rok 2011

Masér pro sportovní a rekondiční masáže                    

                                                                       Bc. David Rozbroj, Zázraky duše s.r.o.

Bowenová tlaková masáž I.,II.                

                                                                       Bc. David Rozbroj, Zázraky duše s.r.o.

Moxování                                                             Ivan Pokorný, Zázraky duše s.r.o.

Masáž lávovými kameny                        Mgr. Roman Sasko, Zázraky duše s.r.o.

Reflexologie I.                                                           Petr Vlček, Zázraky duše s.r.o.

Čokoládová masáž                     Vladimíra Šubertová, DiS. , Zázraky duše s.r.o.

Abhyanga – indická masáž celého těla                                      Eva Minasjanová

Baňková masáž                                          Bc. David Rozbroj, Zázraky duše s.r.o.

Detoxikační masáž medem                Barbora Václavíková, Zázraky duše s.r.o.

 

Rok 2010

Základ aromaterapie                                                                             Karel Hádek

 

Rok 2009

Archangelic Seichim Reiki I.,II.                                                   Alžběta Kozlová